หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 

ตามที่ อบต.บ้านแท่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการับสมัครแล้ว อบต.บ้านแท่น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รา่ยละเ * * * ยดตาม เอกสารแนบ

เขียนโดย   คุณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านแท่น

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 10.53 น. [ IP : 1.179.203.149 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)