ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแท่น พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 14 )
28.57%
ด้านสาธารณูปโภค ( 21 )
42.86%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 4 )
8.16%
การบริการประชาชน ( 4 )
8.16%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 6 )
12.24%