หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
   แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว  (จังหวัด ชัยภูมิ)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
 
ที่ตั้ง : ม.6 บ้านหนองบัว ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 044-886352 โรงเรียนบ้านหนองบัว Emal.veera061@hotmail.com
 
ข้อมูล : แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว ชุมชนโบราณ
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 494 ท่าน