หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแท่น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิยมตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มโดยตั้งถิ่นฐานอยู่ริมเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ เนื่องจากกระแสของโลกทุนนิยม ที่กำลังแผ่ อย่างเชี่ยวกรากในขณะ นี้ ทำให้เกิดการบริโภค ที่มากขึ้นสังคมชนบทของไทยที่ตั้งแต่อดีตเป็นสังคมที่สงบสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนในชุมชนโดยมากเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็ก จะมีความเอาใจใส่ดูแลกันอย่างดี ทำให้สังคมอบอุ่นไม่มีปัญหาของการแก่งแย่งแข่งขัน
 
 
 
 
วัด/มัสยิด จำนวน 9 แห่ง
 
ศูนย์เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง
 
สถานีวิทยุ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
โรงเรียนประถม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน    

โรงเรียนบ้านหนองบัว    

โรงเรียนบ้านมอญ    

โรงเรียนบ้านโนนคูณ    

โรงเรียนบ้านหัวนา    

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศพด.หนองผักหลอด    

ศพด.บ้านมอญ    

ศพด.อบต.บ้านแท่น      
ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
 
 
 
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
 
  ประเพณีที่สำคัญ
 
บุญข้าวจี่ บุญผเวส (ม.4-13,ม.7-15) บุญบั้งไฟ (ม.2-16,ม.8,ม.9-12)
 
บุญเบิกบ้าน (ม.5,ม.10)      
  วัตถุโบราณ บริเวณบ้านหนองบัว ม.6      
  ปราชญ์ชาวบ้าน หมอธรรม หมอน้ำมนต์ หมอสู่ขวัญ นวดแผนโบราณ
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

รถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

รถฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

จนท.งานป้องกันสาธารณภัย จำนวน 2 คน

แนวร่วม(อปพร.) จำนวน 80 คน

จุดตรวจหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

มูลนิธิอาสากู้ภัย จำนวน 1 หน่วย

ศูนย์วิทยุ จำนวน 1 แห่ง ลูกข่าย 10 เครื่อง