หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแท่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิยมตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มโดยตั้งถิ่นฐานอยู่ริมเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ เนื่องจากกระแสของโลกทุนนิยม ที่กำลังแผ่ อย่างเชี่ยวกรากในขณะ นี้ ทำให้เกิดการบริโภค ที่มากขึ้นสังคมชนบทของไทยที่ตั้งแต่อดีตเป็นสังคมที่สงบสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนในชุมชนโดยมากเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็ก จะมีความเอาใจใส่ดูแลกันอย่างดี ทำให้สังคมอบอุ่นไม่มีปัญหาของการแก่งแย่งแข่งขัน
 
 
 
 
วัด/มัสยิด จำนวน 9 แห่ง
 
ศูนย์เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง
 
สถานีวิทยุ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
โรงเรียนประถม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน    

โรงเรียนบ้านหนองบัว    

โรงเรียนบ้านมอญ    

โรงเรียนบ้านโนนคูณ    

โรงเรียนบ้านหัวนา    

โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศพด.หนองผักหลอด    

ศพด.บ้านมอญ    

ศพด.อบต.บ้านแท่น      
ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
 
 
 
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
 
  ประเพณีที่สำคัญ
 
บุญข้าวจี่ บุญผเวส (ม.4-13,ม.7-15) บุญบั้งไฟ (ม.2-16,ม.8,ม.9-12)
 
บุญเบิกบ้าน (ม.5,ม.10)      
  วัตถุโบราณ บริเวณบ้านหนองบัว ม.6      
  ปราชญ์ชาวบ้าน หมอธรรม หมอน้ำมนต์ หมอสู่ขวัญ นวดแผนโบราณ
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

รถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

รถฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

จนท.งานป้องกันสาธารณภัย จำนวน 2 คน

แนวร่วม(อปพร.) จำนวน 80 คน

จุดตรวจหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

มูลนิธิอาสากู้ภัย จำนวน 1 หน่วย

ศูนย์วิทยุ จำนวน 1 แห่ง ลูกข่าย 10 เครื่อง