หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
แผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564)แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
แผนพัฒนา 4 ปี [ 28 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 20 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 61 [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
 
แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-142-9224
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556