หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 

 
การตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
<<
>>
X
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานทุกท่านในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/7m57ez หรือตามคิวอาร์โค๊ดที่แนบมาพร้อมนี้ หวังเป็นอย่างยิงวาจะได้รับความร่วมมือ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 09.25 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน