หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 

 
งานส้มโอหวานบ้านแท่น  
 

ในทุกๆปี ของอำเภอบ้านแท่นก็จะมีกิจกรรมดีหรืองานใหญ่ๆ ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีคือ งานส้มโอหวานบ้านแท่น ซึ่งปีนี้ทางอำเภอบ้านแท่นได้กำหนดวันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 รายละเอียดต่างๆ ตามภาพเลยแล้วกันนะครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 13.18 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/119

ลำดับภาพที่ 2/119

ลำดับภาพที่ 3/119

ลำดับภาพที่ 4/119

ลำดับภาพที่ 5/119

ลำดับภาพที่ 6/119

ลำดับภาพที่ 7/119

ลำดับภาพที่ 8/119

ลำดับภาพที่ 9/119

ลำดับภาพที่ 10/119

ลำดับภาพที่ 11/119

ลำดับภาพที่ 12/119

ลำดับภาพที่ 13/119

ลำดับภาพที่ 14/119

ลำดับภาพที่ 15/119

ลำดับภาพที่ 16/119

ลำดับภาพที่ 17/119

ลำดับภาพที่ 18/119

ลำดับภาพที่ 19/119

ลำดับภาพที่ 20/119

ลำดับภาพที่ 21/119

ลำดับภาพที่ 22/119

ลำดับภาพที่ 23/119

ลำดับภาพที่ 24/119

ลำดับภาพที่ 25/119

ลำดับภาพที่ 26/119

ลำดับภาพที่ 27/119

ลำดับภาพที่ 28/119

ลำดับภาพที่ 29/119

ลำดับภาพที่ 30/119

ลำดับภาพที่ 31/119

ลำดับภาพที่ 32/119

ลำดับภาพที่ 33/119

ลำดับภาพที่ 34/119

ลำดับภาพที่ 35/119

ลำดับภาพที่ 36/119

ลำดับภาพที่ 37/119

ลำดับภาพที่ 38/119

ลำดับภาพที่ 39/119

ลำดับภาพที่ 40/119

ลำดับภาพที่ 41/119

ลำดับภาพที่ 42/119

ลำดับภาพที่ 43/119

ลำดับภาพที่ 44/119

ลำดับภาพที่ 45/119

ลำดับภาพที่ 46/119

ลำดับภาพที่ 47/119

ลำดับภาพที่ 48/119

ลำดับภาพที่ 49/119

ลำดับภาพที่ 50/119

ลำดับภาพที่ 51/119

ลำดับภาพที่ 52/119

ลำดับภาพที่ 53/119

ลำดับภาพที่ 54/119

ลำดับภาพที่ 55/119

ลำดับภาพที่ 56/119

ลำดับภาพที่ 57/119

ลำดับภาพที่ 58/119

ลำดับภาพที่ 59/119

ลำดับภาพที่ 60/119

ลำดับภาพที่ 61/119

ลำดับภาพที่ 62/119

ลำดับภาพที่ 63/119

ลำดับภาพที่ 64/119

ลำดับภาพที่ 65/119

ลำดับภาพที่ 66/119

ลำดับภาพที่ 67/119

ลำดับภาพที่ 68/119

ลำดับภาพที่ 69/119

ลำดับภาพที่ 70/119

ลำดับภาพที่ 71/119

ลำดับภาพที่ 72/119

ลำดับภาพที่ 73/119

ลำดับภาพที่ 74/119

ลำดับภาพที่ 75/119

ลำดับภาพที่ 76/119

ลำดับภาพที่ 77/119

ลำดับภาพที่ 78/119

ลำดับภาพที่ 79/119

ลำดับภาพที่ 80/119

ลำดับภาพที่ 81/119

ลำดับภาพที่ 82/119

ลำดับภาพที่ 83/119

ลำดับภาพที่ 84/119

ลำดับภาพที่ 85/119

ลำดับภาพที่ 86/119

ลำดับภาพที่ 87/119

ลำดับภาพที่ 88/119

ลำดับภาพที่ 89/119

ลำดับภาพที่ 90/119

ลำดับภาพที่ 91/119

ลำดับภาพที่ 92/119

ลำดับภาพที่ 93/119

ลำดับภาพที่ 94/119

ลำดับภาพที่ 95/119

ลำดับภาพที่ 96/119

ลำดับภาพที่ 97/119

ลำดับภาพที่ 98/119

ลำดับภาพที่ 99/119

ลำดับภาพที่ 100/119

ลำดับภาพที่ 101/119

ลำดับภาพที่ 102/119

ลำดับภาพที่ 103/119

ลำดับภาพที่ 104/119

ลำดับภาพที่ 105/119

ลำดับภาพที่ 106/119

ลำดับภาพที่ 107/119

ลำดับภาพที่ 108/119

ลำดับภาพที่ 109/119

ลำดับภาพที่ 110/119

ลำดับภาพที่ 111/119

ลำดับภาพที่ 112/119

ลำดับภาพที่ 113/119

ลำดับภาพที่ 114/119

ลำดับภาพที่ 115/119

ลำดับภาพที่ 116/119

ลำดับภาพที่ 117/119

ลำดับภาพที่ 118/119

ลำดับภาพที่ 119/119
<<
>>
X