หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้ทำการสำรวจกิจการค้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 10.14 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 212 ท่าน