หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการ FUN RUN 2019  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้จัดโครงการวันลอยกระทง ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่นกิจกรรม เดิน-วิ่ง FUN RUN 2019 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(แข่งเรือ) การประกวดร้องเพลง การประกวดนางนพมาส (สาวประเภทสอง) เป็นต้น กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 10.41 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน