หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 

 
งานส้มโอบ้านแท่นประจำปี 2562  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายนายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานส้มโอบ้านแท่นในครั้งนี้  งานส้มโอบ้านแท่นถือจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 14-15 สิงหาคม ของทุกปี ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันทำให้งานประสมความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ทำให้งานส้มโอบ้านแท่นประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 11.51 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย