หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
วันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
 

วันแม่ – วันที่ 12 สิงหาคม นอกจากเป็นวันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ว ยังเป็นวันแม่แห่งชาติ ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

มุ่งเน้นการแสดงความกตัญญูของลูกที่มีให้แม่ และแสดงความรักความผูกพันของแม่ลูก

การจัดกิจกรรมวันแม่มีเกือบทุกประเทศ เพียงแต่อาจเลือกวันแตกต่างกัน หรือแสดงออกแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 11.16 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย