หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มองเห็นคุณค่าของเกลือไอโอดีน ที่มีคุณค่าไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประชาชนควรบริโภคไอโอดีนไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร การขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกาย โรคขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้โดยการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 10.28 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย