หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
โครงการวัดประชารัฐสร้างวสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

เนื่องด้วยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งจังหวัดชัยภูมิประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  ดูแลความสะอาด  จัดระเบียบวัด โดยใช้กิจกรรม 5 ส ร่วมกับหน่อยงานทุกภาคส่วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 15.06 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย