ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการับสมัครสรรหาและเลือ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา นั้น
เนื่องจากในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562  เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา  จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 11.50 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน