หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

''เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีสังคมและคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งสาธารณะสมบัติ บริการภาครัฐมีประสิทธิผล''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านแท่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอนย้าย ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
    1.ตำแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา
    2.ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง           ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา
    3.ตำแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา    ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา
    4.ตำแหน่ง  นักบริหารงานการเกษตร   ระดับต้น    จำนวน  1  อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 14.45 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 178 ท่าน