หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 


นายตุ่ย ช่างหล่อ
ประธานสภา
 


นายราชันย์ วงค์คำจันทร์
รองประธานสภา


นายไพศาล เผยศิริ
เลขาสภา
 
 


นายสุรัตน์ ประดิษฐ์แท่น
สมาชิกสภา


นางดวงตา แผ่นสุวรรณ์
สมาชิกสภา


นายเกรียงศักดิ์ เปรมประโยชน์
สมาชิกสภา


นายหัด แผ่นสุวรรณ์
สมาชิกสภา


นายสมศักดิ์ ประพงษ์
สมาชิกสภา


นายอุตสาห์ สวัสดิ์ศรี
สมาชิกสภา


นางบรรจง ฤาชา
สมาชิกสภา


นายวีระชัย ผลทับทิม
สมาชิกสภา


นายอภิชาติ เผ่ามงคล
สมาชิกสภา