หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแท่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
     
   
   
 
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (บ้านมอญ) [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้่าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วนรวมการติด [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. [ 10 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชะนะการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์่ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง [ 30 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 30 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 17 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 21 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2567 กองการศึกษา [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์งานกีฬาต้านยาเสฟติด อบต.บ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 24 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
 
อบต.บ้านเจียง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ครั้งแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเจียง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
   
   
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2392  [ 23 ก.พ. 2567 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม กศ. มท 0816.5/ว849  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
 
   


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมการติดตั้ง ชนิดแบ [ 20 ก.พ. 2567 ]

 
     
 
จ้างพนักงาน (31 ก.ค. 2566)    อ่าน 838  ตอบ 1  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (28 พ.ค. 2565)    อ่าน 228  ตอบ 0  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (27 มี.ค. 2564)    อ่าน 1378  ตอบ 1  
   
   
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 บัญชีมอบหมายภาระกิจ  [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 81 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 245 
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 31 
***ด่วนที่สุด*** การรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าสัก [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 55 
***ด่วนที่สุด*** การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 82 
**ด่วนที่สุด** การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสุกร [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 44 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 86 
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 43 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 61 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 70 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 127 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
การจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 32 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด***เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** การจัดสรรงปม.ประจำปีงปม.พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2567) [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 239 
 
 
แหล่งเรียนรู้ทางปวัติศาสตร์ชุมชนบ้านหนองบัว
 
 
 
กระเป๋าสารพลาสติก (เดคูพาจ )
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแท่น พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 096-865-7865
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556
อบต. บ้านแท่น
CLICK