หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

NO GIFT POLICY
"งดรับ งดให้" ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
สภาพทั่วไป
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านเต่า   ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์สแกน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   ซื้อวัสดุการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพักตามแบบ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 12 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร สายที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,496 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 17 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ดาดคอนกรีต)หมู่ที่ 18 บ้านนาเจริญใต้ ปากกว้าง 1.60 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 370 เมตร ตามแบบกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 17 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,734