หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิวจราจร โดยก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิวจราจร โดยก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อน้ำยากันยุงสารไซเพอร์เมทริน 25% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมเทศบาล บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าเช่าชุดและเครื่องแต่งกาย สำหรับนางรำขบวนแห่และพิธีเปิด โครงการจัดงานส้มโอหวาน (ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมเทศบาล บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้าพันธุ์ไม้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าเหมายานพาหนะ (เหมาจ่าย) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18