หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมเทศบาล บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าเช่าชุดและเครื่องแต่งกาย สำหรับนางรำขบวนแห่และพิธีเปิด โครงการจัดงานส้มโอหวาน (ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมเทศบาล บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้าพันธุ์ไม้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าเหมายานพาหนะ (เหมาจ่าย) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17