หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้วยหนองคลอง บ้านสามพาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างค่าถ่ายเอกสาร และเย็บปกเข้ารูปเล่ม โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า , เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เครื่องดับเพลิงแบบสพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21