หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
เลขที่ 181 หมู่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการพัฒนาถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมอญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการพัฒนาถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมอญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ำ โดยการก่อสร้างบล็อคคัลเวิร์ท บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจร โดยการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองผักหลอดเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจร โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา บ้านมอญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจร โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา บ้านมอญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ำ โดยการก่อสร้างบล็อคคัลเวิร์ท บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25